АВТОРСЬКИЙ как пишется, правописание, орфография

Орфоэпический словарь украинского языкаИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

Содержание

АВТОРСЬКИЙ


Правописание, орфография:


{а́ўторс'кией}

м. (на) -кому/-к'ім, мн. -к'і


Орфоэпический словарь украинского языкаАВТОРИТЕТНИЙ

АВТОХТОННИЙ
АВТОРСЬКИЙ значение

Толковый словарь украинского языка

авторськийЗначение:

-а, -е.

Прикм. до автор; у знач. ім. авторські, -ких, мн. Гонорар.

••

Авторська пісня — пісенний жанр, що виник на початку 1960-х рр.; автор віршів та музики пісні водночас є її виконавцем.

Авторський договір — угода між автором твору, винаходу (або його правонаступниками) та видавцями, виконавцями, користувачами авторських творів.

Авторський договір замовлення — цивільно-правовий договір, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору та передати його замовнику.

Авторський концерт — прилюдне виконання концертної програми, яку складено з творів одного композитора.

Авторський нагляд — контроль з боку авторів проекту, проектної організації за відповідністю об'єкта проектним рішенням.

Авторське право — розділ цивільного права, що регулює відносини, пов'язані зі створенням та використанням (виданням, виконанням тощо) наукових, літературних та мистецьких творів.

2023 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет