АКО ЛИ перевод


Болгарско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

АКО ЛИ


Перевод:


ако, ако ли

если


Болгарско-русский словарьАКО ЗНАЕХ ТОВА, ЩЯХ ДА ДОЙДА

АКРЕДИТИВ
АКО ЛИ перевод и примеры


АКО ЛИПеревод и примеры использования - фразы
а ако лиА если
А ако ли неА если нет
А ако ли неА если нет, то
ако лиа если
Ако ли неА если не выйдет
ако ли неа если нет
ако ли неа если нет, то
Ако ли неЕсли нет
ако ли неесли нет, то
Ако ли не, тогаваА если нет
Ако ли не, тойИначе он
Ако ли пъкА если
Ако ли пък неА если нет
Ако ли пък неА если нет, то
Ако ли пък не, тоА если нет, то

АКО ЛИ - больше примеров перевода

АКО ЛИПеревод и примеры использования - предложения
Ако ли не, то Ареле ще го направи.Если не он, то Авраам это сделает.
Ако ли не, стойте си тук.Я уже дважды попадался на такие уловки.
- Кажи ми за Денинг и Милър и убийците, с които си свързана, тогава ще видя. Ако ли не, млъкни.Ты расскажи о Деннинге и Миллере, об убийцах, с которыми ты заодно, а я послушаю.
Ако ли не, разликата между това какво сме дали аз и ти няма да ми попречи да се върна там, където бях сутринта, по цял ден да лъскам пейката с панталоните си.Если нет, то разницы между тем, что мы имеем сейчас недостаточно, чтобы я больше не протирал штаны на скамейках.
Ако ли пък не, тогава съжалявам, но нищо не мога да направя за вас.Простите. Увы.
Ще си паралия. Ако ли не, забравяме за всичко.А если нет, мы обо всем забудем.
Трябва да върви по план, ако ли не, просто си трай.Должно пройти как по маслу, но если что, помалкивай.
Ако ли не, ще стрелям.Не подчинитесь, стрелять буду!
Надявам се, че няма да ми създавате много грижи? Ако ли не, винаги можете да ме вкарате в правия път.Даже если заплутаюсь, вот эти двое меня вмиг направят.
Ако ли не - излизаш.Не будешь - пошел вон.
Ако ли не, ще отида в полицията. Берт Русел.В противном случае, я обращусь в полицию.
Ако ли пък не, можем винаги да звъннем във Вашингтон и вие ще разкажете вашата история, а ние - нашите.А если против, мы позвоним в Вашингтон, вы расскажете свою историю, а мы - свою.
Ако ли пък не, ще завъртим двойна сделка с теб.Если же я не смогу сейчас, отдам в двойном размере в следующий раз.
Ако ли не, оттук не мърдам.Не уйду, пока не получу...
- Ако ли не какво?Если нет, то что?


Перевод слов, содержащих АКО ЛИ, с болгарского языка на русский язык


Перевод АКО ЛИ с болгарского языка на разные языки


2022 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет