abstract, abstract перевод, abstract перевод с английского языка, abstract перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

abstract

1) витяг, резюме, зведення, стислий виклад (змісту), стислий опис (документів і фактів), тези; документ про правовий титул

2) резюмувати, робити витяг (з документа); розм. красти

3) абстрактний; розм. важкий для розуміння

- abstracter

abstract constitutional declaration — абстрактна конституційна декларація

abstract of land charges register — витяг із книги обліку платежів за землю

- abstract declaration- abstract of evidence- abstract of fine- abstract of judgement- abstract of judgment- abstract of legal transaction- abstract of minutes- abstract of record- abstract of record on appeal- abstract of title

abstract
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод abstract - Англо-украинский словарь

перевод abstract

abstract

1. n1) абстракція, абстрактне поняття- in the abstract2) конспект; резюме, короткий виклад змісту (суті); витяг, виписка (з книги, статті і т. п.)2. adj1) абстрактний2) важкий для розуміння3) розм. теоретичний3. v1) віднімати, відбирати2) відвертатиto abstract attention from - відвертати увагу від3) абстрагувати4) резюмувати; підсумовувати5) евф. красти, викрадати

перевод слов, содержащих
abstract,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод abstract of account

перевод abstract of account

abstract of account

виписка за рахунком (повідомлення про перелік операцій із рахування й списання та залишок коштів на рахунку); виписка з рахунку (розм.)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод abstract declaration

перевод abstract declaration

abstract declaration

абстрактна декларація

► перевод abstract of evidence

перевод abstract of evidence

abstract of evidence

стислий виклад доказів

► перевод abstract of fine

перевод abstract of fine

abstract of fine

витяг з наказу про виклик до суду на предмет накладання штрафу

► перевод abstract of judgement

перевод abstract of judgement

abstract of judgement

= abstract of judgment стислий виклад суті судового рішення

► перевод abstract of judgment

перевод abstract of judgment

abstract of judgment

► перевод abstract of legal transaction

перевод abstract of legal transaction

abstract of legal transaction

довідка про законну комерційну операцію

► перевод abstract of minutes

перевод abstract of minutes

abstract of minutes

витяг з протоколу

► перевод abstract of record

перевод abstract of record

abstract of record

резюме протоколів справи, витяг з протоколів (справи тощо)

► перевод abstract of record on appeal

перевод abstract of record on appeal

abstract of record on appeal

резюме протоколів справи на предмет перегляду її в апеляційному порядку

► перевод abstract of title

перевод abstract of title

abstract of title

документ (або довідка) про правовий титул


Англо-украинский словарь
► перевод abstracted

перевод abstracted

abstracted

adj1) віддалений; відокремлений; виділений (з - from)2) заглиблений у думки; неуважний
► перевод abstractedly

перевод abstractedly

abstractedly

adv1) неуважно2) абстрактно; окремо, відокремлено
► перевод abstractedness

перевод abstractedness

abstractedness

n1) абстрактність2) неуважність
► перевод abstraction

перевод abstraction

abstraction

n1) абстрагування, абстракція2) неуважність3) евф. крадіжка, крадіж4) тех. відвід 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет