argument, argument перевод, argument перевод с английского языка, argument перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

argument

аргумент; спор, суперечка; викладення доказів, наведення аргументів (доказів, фактів); доводи; виступ по справі; виступ із викладом доказів; дискусія; дебати сторін (у суді); промова адвоката

- argument of great weight- argument on a motion

argument
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод argument - Англо-украинский словарь

перевод argument

argument

n1) довід, аргумент (на користь чогось - for; проти чогось - against)a strong argument - переконливий довідa weak argument - слабий довід2) аргументація3) спірка, дискусіяa matter of argument - спірне питання4) короткий (стислий) зміст (книжки)5) мат. аргумент, незалежна змінна величина

перевод слов, содержащих
argument,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод argument of great weight

перевод argument of great weight

argument of great weight

переконливий довід

► перевод argument on a motion

перевод argument on a motion

argument on a motion

викладення доказів у зв'язку з клопотанням, що надійшло

► перевод argumentation

перевод argumentation

argumentation

аргументація, наведення аргументів (доказів, фактів), викладення доказів

► перевод argumentative

перевод argumentative

argumentative

логічний; непрямий, який виводиться шляхом розумовисновку; який наводить аргументацію (докази)

- argumentativeness

► перевод argumentativeness

перевод argumentativeness

argumentativeness

аргументованість, доказова сила; спірність

► перевод argumented

перевод argumented

argumented

аргументований, обґрунтований

- argumented objection

► перевод argumented objection

перевод argumented objection

argumented objection

обґрунтоване заперечення

► перевод arguments

перевод arguments

arguments

аргументація, обґрунтування; підстава

arguments in support of opposition — обґрунтування заперечення

- arguments in support of action- arguments in support of appeal- arguments in writing- arguments to the jury

► перевод arguments in support of action

перевод arguments in support of action

arguments in support of action

обґрунтування позову

► перевод arguments in support of appeal

перевод arguments in support of appeal

arguments in support of appeal

обґрунтування апеляційної скарги


Англо-украинский словарь
► перевод argumentation

перевод argumentation

argumentation

n1) аргументація2) спір, спірка
► перевод argumentative

перевод argumentative

argumentative

adj1) що любить сперечатися; що наводить аргументацію2) дискусійний, спірний3) сильно аргументований; логічний4) що показує, свідчить (про - of) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет