appropriation, appropriation перевод, appropriation перевод с английского языка, appropriation перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

appropriation

виділення, призначення (коштів тощо), асигнування; апропріація; віднесення (платежу до певного боргу); індивідуалізація товару (для виконання угоди); конфіскація; (незаконне) привласнення; обернення у свою власність

appropriation
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод appropriation - Англо-украинский словарь

перевод appropriation

appropriation

n1) привласнення2) призначення; асигнування (коштів)- Appropriation Bill

перевод слов, содержащих
appropriation,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод appropriation line

перевод appropriation line

appropriation line

кредитна лінія

► перевод appropriation of profits

перевод appropriation of profits

appropriation of profits

розподіл прибутків; використання прибутку

► перевод appropriation procedure

перевод appropriation procedure

appropriation procedure

порядок розподілу (коштів, бюджету); порядок виділення асигнувань


Англо-украинский юридический словарь
► перевод appropriation bill

перевод appropriation bill

appropriation bill

фінансовий законопроект, законопроект про асигнування

- appropriation bill of funds- appropriation bill of payments- appropriation bill of property- appropriation bill-in-aid

► перевод appropriation bill of funds

перевод appropriation bill of funds

appropriation bill of funds

виділення коштів

► перевод appropriation bill of payments

перевод appropriation bill of payments

appropriation bill of payments

віднесення платежу до боргу

► перевод appropriation bill of property

перевод appropriation bill of property

appropriation bill of property

привласнення майна

► перевод appropriation bill-in-aid

перевод appropriation bill-in-aid

appropriation bill-in-aid

дотація, субсидія


Англо-украинский словарь
► перевод Appropriation Bill

перевод Appropriation Bill

Appropriation Bill

фінансовий законопроект
► перевод appropriation-in-aid

перевод appropriation-in-aid

appropriation-in-aid

nдотація, субсидія 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет