appoint, appoint перевод, appoint перевод с английского языка, appoint перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

appoint

призначати (на посаду тощо), затверджувати на посаді; приписувати, вказувати, визначати

appoint a state-paid defense attorney — призначати державного захисника

appoint an administrative investigation — призначати адміністративне розслідування

appoint an interpreter of its own selection — призначати перекладача на свій вибір (про суд)

- appoint a commission- appoint a committee- appoint a guardian ad litem- appoint a hearing- appoint a judge- appoint a lawyer- appoint a prime-minister- appoint a public defender- appoint a special prosecutor- appoint ambassador- appoint an arbitrator- appoint an inquiry- appoint as a judge- appoint for life- appoint members of the cabinet- appoint on the recommendation

appoint
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод appoint - Англо-украинский словарь

перевод appoint

appoint

v1) призначатиto appoint to professorship - призначити професоромhe was appointed manager - його призначили завідуючим2) наказувати; приписувати3) влаштовувати, приводити до ладу4) споряджати, устатковувати, обладнувати

перевод слов, содержащих
appoint,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод appoint a commission

перевод appoint a commission

appoint a commission

= appoint a committee призначати комісію

► перевод appoint a committee

перевод appoint a committee

appoint a committee

► перевод appoint a guardian ad litem

перевод appoint a guardian ad litem

appoint a guardian ad litem

призначати опікуна на час судового процесу

► перевод appoint a hearing

перевод appoint a hearing

appoint a hearing

призначати слухання справи

► перевод appoint a judge

перевод appoint a judge

appoint a judge

призначати суддею

► перевод appoint a lawyer

перевод appoint a lawyer

appoint a lawyer

призначати захисника (судом)

► перевод appoint a prime-minister

перевод appoint a prime-minister

appoint a prime-minister

призначати прем'єр-міністра

► перевод appoint a public defender

перевод appoint a public defender

appoint a public defender

призначати державного захисника

► перевод appoint a special prosecutor

перевод appoint a special prosecutor

appoint a special prosecutor

призначати спеціального прокурора (для розслідування особливо важливих справ тощо)

► перевод appoint ambassador

перевод appoint ambassador

appoint ambassador

призначати послом (когось)


Англо-украинский словарь
► перевод appointed

перевод appointed

appointed

adj1) призначений; певнийto come at the appointed time - прийти в призначений час2) обладнанийwell (badly) appointed - добре (погано) обладнаний
► перевод appointee

перевод appointee

appointee

nкнижн. призначувана особа
► перевод appointive

перевод appointive

appointive

adjамер. що заміщається за призначенням, а не в результаті виборів (про посаду)
► перевод appointment

перевод appointment

appointment

n1) призначення (на посаду)2) місце, посада- hold an appointment3) побачення; домовлена зустрічthey made an appointment for the next saturday - вони домовилися зустрітися наступної суботи- keep an appointment- break an appointment4) pl обладнання, устаткування; обстановка, меблі 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет