appeal, appeal перевод, appeal перевод с английского языка, appeal перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

appeal

1) заклик, відозва, звернення; оскарження, апеляція, апелювання, апеляційна скарга; апеляційне провадження; опротестування (вироку або рішення суду тощо); право апеляції; пропозиція суду відповідачеві дати пояснення щодо позову; скарга потерпілого по справі приватного обвинувачення

2) закликати, звертатися з відозвою, просити; оскаржувати, апелювати, подавати апеляційну (касаційну) скаргу; пропонувати відповідачу дати пояснення стосовно позову (про суд)

appeal against a deportation decision — оскарження рішення про депортацію; оскаржувати рішення проти депортації

appeal against disciplinary penalty — = appeal against disciplinary punishment оскарження дисциплінарного стягнення; оскаржувати дисциплінарне стягнення

appeal against disciplinary punishment — = appeal against disciplinary penalty

appeal against executive and administrative decisions — оскарження адміністративних рішень та рішень органів виконавчої влади; оскаржувати адміністративні рішення та рішення органів виконавчої влади

appeal against the investigator's actions — оскарження дій слідчого; оскаржувати дії слідчого

appeal against the actions of the officials — оскарження дій службових осіб; оскаржувати дії службових осіб

appeal against the decision of the court — оскарження рішення суду; оскаржувати (опротестовувати) рішення суду

appeal against the judge's decision — оскарження рішення судді; оскаржувати рішення судді

appeal against the judgement of the court — = appeal against the judgment of the court оскарження судового рішення; оскаржувати рішення суду

appeal against the judgment of the court — = appeal against the judgement of the court

appeal directly to a supreme body of state power — звертатися із скаргою безпосередньо до вищого органу державної влади

appeal for the release of political prisoners — вимагати звільнення політичних в'язнів

appeal the case on the grounds of insanity — оскаржувати справу на підставі неосудності

appeal the decision in a court of law — оскаржувати рішення у суді

- appeal against- appeal against a conviction- appeal against a sentence- appeal an acquittal- appeal as of right- appeal bond- appeal brief- appeal by allowance- appeal by defendant- appeal by government- appeal committee- appeal conviction- appeal court- appeal court's judgement- appeal court's judgment- appeal documents- appeal fee- appeal for cassation- appeal for pardon- appeal from conviction- appeal from judgement- appeal from judgment- appeal hearing- appeal instance- appeal instructions- appeal legally- appeal lies to ...- appeal of leave- appeal of one's conviction- appeal of right- appeal on questions of law- appeal procedure- appeal process- appeal rate- appeal system- appeal taken- appeal the conviction- appeal the court verdict- appeal the sentence- appeal to a higher court- appeal to a precedent

appeal
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод appeal - Англо-украинский бизнес словарь

перевод appeal

appeal

апеляційна скарга; апеляція

► перевод appeal - Англо-украинский словарь

перевод appeal

appeal

1. n1) заклик, відозва, звернення (до - to)2) прохання, просьба, мольба (про - for)appeal for pardon - прохання про помилуванняto make an appeal for help - кликати на допомогу3) юр. апеляція, право на апеляції- court of appeal4) привабливість- make an appeal to smb.- have appeal5) потяг (до чогось - to)2. v1) апелювати, звертатися, закликати (до - to)to appeal to the fact - посилатися на фактto appeal to reason - апелювати до здорового глуздуto appeal to arms - братися до зброї2) приваблювати, подобатисяit does not appeal to me - це мені не подобається; це мене не приваблює3) юр. подавати апеляційну скаргу- appeal to the country- appeal from Philip drunk to Philip sober

перевод слов, содержащих
appeal,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод appeal brief

перевод appeal brief

appeal brief

апеляційна заява; обґрунтування апеляції


Англо-украинский юридический словарь
► перевод appeal against

перевод appeal against

appeal against

опротестовувати, оскаржувати

► перевод appeal against a conviction

перевод appeal against a conviction

appeal against a conviction

апеляція проти засудження; оскаржувати рішення про засудження

► перевод appeal against a sentence

перевод appeal against a sentence

appeal against a sentence

оскарження вироку, апеляція проти вироку; оскаржувати вирок

► перевод appeal an acquittal

перевод appeal an acquittal

appeal an acquittal

оскаржувати виправдувальний вирок в апеляційному порядку

► перевод appeal as of right

перевод appeal as of right

appeal as of right

апеляція на розсуд сторони; апеляція по праву

► перевод appeal bond

перевод appeal bond

appeal bond

зобов'язання апелянта сплатити збитки в разі незадоволення апеляції; зобов'язання відшкодувати зроблені супротивною стороною видатки по апеляції

► перевод appeal brief

перевод appeal brief

appeal brief

записка по справі, що подається адвокатом до апеляційного суду

► перевод appeal by allowance

перевод appeal by allowance

appeal by allowance

апеляція з дозволу суду

► перевод appeal by defendant

перевод appeal by defendant

appeal by defendant

апеляційна скарга відповідача (підсудного)

► перевод appeal by government

перевод appeal by government

appeal by government

апеляційна скарга, заявлена обвинуваченням


Англо-украинский словарь
► перевод appeal from Philip drunk to Philip sober

перевод appeal from Philip drunk to Philip sober

appeal from Philip drunk to Philip sober

просити про відмовлення від необдуманого рішення
► перевод appeal to the country

перевод appeal to the country

appeal to the country

розпустити парламент і призначити нові вибори
► перевод appealable

перевод appealable

appealable

adjщо може бути оскарженим; що підлягає оскарженню
► перевод appealing

перевод appealing

appealing

adj1) зворушливий2) привабливий 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет