answer, answer перевод, answer перевод с английского языка, answer перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

answer

1) відповідь; реакція; заперечення відповідача по справі, дупліка, заперечення відповідача на репліку позивача; письмове пояснення відповідача у справі

2) відповідати (в т. ч. чомусь), давати відповідь; бути відповідальним

- answerability

answer to human rights standards — відповідати стандартам прав людини; відповідати за дотримання стандартів прав людини

- answer a bill- answer a claim- answer a debt- answer a question- answer by affidavit- answer charges- answer for smth.- answer for wrong-doings- answer in bar- answer in law- answer in the affirmative- answer in the negative- answer to- answer to a summons- answer to an obligation

answer
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод answer - Англо-украинский словарь

перевод answer

answer

1. n1) відповідьto know all the answers - мати на все готову відповідь; швидко реагувати2) заперечення3) мат. розв'язання, розв'язок (задачі)4) юр. захист2. v1) відповідати (на запитання); відзиватисяto answer call - а) відповісти по телефону; б) відгукнутися на заклик (на запрошення)to answer the bell (або the door) - відкрити (відчинити) двері (у відповідь на дзвоник, стук і т. п.)to answer the name of ... - відзиватися на ім'я ...to answer back - грубіянити2) відповідати (чомусь); підходитиto answer the description - відповідати описові3) виконувати, задовольнятиto answer the helm - мор. слухатися руля4) ручитися, поручитися (за - for)5) заперечувати (щось - to)6) удаватися, мати успіхthe experiment has not answered at all - дослід не вдався7) реагувати (на щось - to)8) служити, правити (як, замість - for)a piece of paper on the table answered for a table-cloth - аркуш паперу на столі правив за скатертину

перевод слов, содержащих
answer,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод answerback

перевод answerback

answerback

відгук (у захищеному зв'язку); підтвердження прийняття; відповідь; пароль

► перевод answerback code

перевод answerback code

answerback code

код відгуку (в банківському зв'язку); пароль

► перевод answerback drum

перевод answerback drum

answerback drum

автовідповідач


Англо-украинский юридический словарь
► перевод answer a bill

перевод answer a bill

answer a bill

сплачувати по векселю

► перевод answer a claim

перевод answer a claim

answer a claim

задовольняти вимогу (скаргу)

► перевод answer a debt

перевод answer a debt

answer a debt

сплачувати борг

► перевод answer a question

перевод answer a question

answer a question

відповідати на запитання

► перевод answer by affidavit

перевод answer by affidavit

answer by affidavit

письмове заперечення (по позову, проти обвинувачення) під присягою

► перевод answer charges

перевод answer charges

answer charges

відповідати на звинувачення

► перевод answer for smth.

перевод answer for smth.

answer for smth.

відповідати за щось

► перевод answer for wrong-doings

перевод answer for wrong-doings

answer for wrong-doings

нести відповідальність за проступки

► перевод answer in bar

перевод answer in bar

answer in bar

заперечення проти позову на його спростування

► перевод answer in law

перевод answer in law

answer in law

відповідати за законом, поставати перед судом


Англо-украинский словарь
► перевод answer in the affirmative

перевод answer in the affirmative

answer in the affirmative

відповідати ствердно
► перевод answerable

перевод answerable

answerable

adj1) такий, що на нього можливо відповістиsuch a question is not answerable - на таке питання неможливо відповісти2) відповідальнийyou are answerable to him for it - ви відповідаєте перед ним за це3) відповіднийto be not answerable to smth. - не відповідати чомусьthe results were not answerable to our hopes - наслідки не виправдали наших сподівань 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет