aggrieved, aggrieved перевод, aggrieved перевод с английского языка, aggrieved перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

aggrieved

потерпілий, постраждалий (про особу) (прикм. ); незадоволений (про вимогу, кредитора тощо); який зазнав збитків (шкоди); знедолений

aggrieved by a judgement in the court — = aggrieved by a judgment in the court незадоволений рішенням суду

aggrieved by a judgment in the court — = aggrieved by a judgement in the court

- aggrieved defendant- aggrieved groups- aggrieved parties- aggrieved party

aggrieved
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод aggrieved - Англо-украинский словарь

перевод aggrieved

aggrieved

adjзасмучений; ображений, скривджений

перевод слов, содержащих
aggrieved,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод aggrieved defendant

перевод aggrieved defendant

aggrieved defendant

відповідач (підсудний), законний інтерес якого зазнав шкоди

► перевод aggrieved groups

перевод aggrieved groups

aggrieved groups

знедолені групи населення

► перевод aggrieved parties

перевод aggrieved parties

aggrieved parties

сторони у (судовому) спорі

► перевод aggrieved party

перевод aggrieved party

aggrieved party

сторона у (судовому) спорі; потерпіла (постраждала) сторона; сторона, чиї права (інтереси) порушено; сторона, що зазнала збитків
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет