aggravation, aggravation перевод, aggravation перевод с английского языка, aggravation перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

aggravation

погіршення; обставина, що обтяжує (вину, злочин); збільшення (про)вини (через обставини), обтяження (вини, злочину); посилення (покарання); кваліфікований випадок (злочину)

- aggravation of damage- aggravation-aggregate term

aggravation
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод aggravation - Англо-украинский словарь

перевод aggravation

aggravation

nзагострення; погіршення; посилення

перевод слов, содержащих
aggravation,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод aggravation of damage

перевод aggravation of damage

aggravation of damage

збільшення завданої шкоди; погіршення стану хворого завданням йому додаткової шкоди

► перевод aggravation-aggregate term

перевод aggravation-aggregate term

aggravation-aggregate term

кваліфікований склад (злочину)

► перевод aggravations

перевод aggravations

aggravations

обставини, що обтяжують відповідальність

- aggravations of damage

► перевод aggravations of damage

перевод aggravations of damage

aggravations of damage

збільшення суми відшкодування
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет