administration, administration перевод, administration перевод с английского языка, administration перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

administration

управління (діяльність), управління (орган); уряд, адміністрація (в т. ч. уряд США), ведення справ; адміністративний орган; відправлення (функцій тощо), застосування (норм права, закону тощо); управління та розпорядження спадщиною, управління спадковим майном

administration durante absentis — управління спадщиною на час відсутності виконавця духівниці

administration durante animo vito — управління майном померлого для забезпечення можливості користуватися ним психічно неповноцінному найближчому родичу спадкодавця

administration durante minoritate administratoris — управління майном померлого до досягнення повноліття виконавцем духівниці

administration for combating drug trafficking — = administration for combatting drug trafficking управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків

administration for combatting drug trafficking — = administration for combating drug trafficking

administration for the enforcement of sentences — управління виконання покарань

- administration ad colligendum- administration ad litem- administration amendment- administration de bonis non- administration expenses

administration
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод administration - Англо-украинский словарь

перевод administration

administration

n1) управління; керування (справами)2) адміністрація3) міністерство4) уряд5) чинення (правосуддя)6) призначення, застосування (ліків)

перевод слов, содержащих
administration,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод administration costs

перевод administration costs

administration costs

адміністративно-господарські витрати; витрати на управління (піприємством, фондом)

► перевод administration department

перевод administration department

administration department

адміністративно-господарський відділ

► перевод administration fee

перевод administration fee

administration fee

комісія з ведення справ; збір за ведення справ; адміністративний збір; збір за управління; комісія з управління кредитом

► перевод administration of a bankrupt's estate

перевод administration of a bankrupt's estate

administration of a bankrupt's estate

управління конкурсною масою; управління майном банкрута; розпорядження майном збанкрутілої компанії

► перевод administration of a special fund

перевод administration of a special fund

administration of a special fund

управління спеціальним фондом

► перевод administration of assets

перевод administration of assets

administration of assets

розпорядження активами; розпорядження майном; управління активами; управління майном

► перевод administration of justice

перевод administration of justice

administration of justice

здійснення правосуддя

► перевод administration overheads

перевод administration overheads

administration overheads

адміністративні накладні витрати


Англо-украинский юридический словарь
► перевод administration ad colligendum

перевод administration ad colligendum

administration ad colligendum

тимчасове управління майном (до прийняття управління адміністратором спадщини)

► перевод administration ad litem

перевод administration ad litem

administration ad litem

управління спадщиною на період розгляду справи

► перевод administration amendment

перевод administration amendment

administration amendment

поправка, запропонована адміністрацією (президента)

► перевод administration de bonis non

перевод administration de bonis non

administration de bonis non

управління майном померлого за призначенням суду

► перевод administration expenses

перевод administration expenses

administration expenses

видатки на управління спадщиною

► перевод administration in bankruptcy

перевод administration in bankruptcy

administration in bankruptcy

управління конкурсною масою, конкурсне управління майном

administration in bankruptcy minori aetate — управління спадщиною, що здійснюється адміністратором за призначенням суду з огляду на неповноліття виконавця духівниці

administration in bankruptcy of bankrupt's estate — управління конкурсною масою, конкурсне управління майном

administration in bankruptcy of complaint — розгляд скарги

administration in bankruptcy of criminal justice — відправлення кримінального правосуддя

administration in bankruptcy of estate — управління майном (померлого)

administration in bankruptcy of estates act — = administration in bankruptcy of estates law закон про управління майном

administration in bankruptcy of estates law — = administration in bankruptcy of estates act

administration in bankruptcy of justice act — закон про відправлення правосуддя

administration in bankruptcy of justice — відправлення (здійснення) правосуддя; забезпечення правопорядку

administration in bankruptcy of law — відправлення (здійснення) правосуддя; застосування норм права

administration in bankruptcy of legislation — застосування законів (законодавства)

administration in bankruptcy of office — адміністрація (установи); відправлення (виконання) посадових функцій

administration in bankruptcy of official duties — відправлення (виконання) посадових функцій

administration in bankruptcy of patents — управління (розпорядження) патентами

administration in bankruptcy pendente lite — управління спадщиною на період судового розгляду

administration in bankruptcy pendente minoritate executoris — управління майном померлого за судовою правомочністю до досягнення виконавцем духівниці повноліття

administration in bankruptcy of safeguards — здійснення гарантій

administration in bankruptcy of the estate of a deceased person — регулювання управління майном померлого

administration in bankruptcy of the law — забезпечення правопорядку

administration in bankruptcy of the oath — приведення до присяги; прийняття присяги

administration in bankruptcy of trust estate — управління майном, що є предметом довірчої власності

administration in bankruptcy without probate — управління майном померлого без відповідної правомочності в заповіті (або в рішенні суду у справах про спадщину)

administration in bankruptcy of zone — адміністрація зони

administration in bankruptcy's request — бюджетна заявка адміністрації (США)
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет