adjusted, adjusted перевод, adjusted перевод с английского языка, adjusted перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

adjusted

залагоджений; скоригований

- adjusted gross income

adjusted
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод adjusted - Англо-украинский словарь

перевод adjusted

adjusted

adjвідрегульований; встановлений; вивірений, припасований- adjusted fire

перевод слов, содержащих
adjusted,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод adjusted for amortisation on a straight-line basis

перевод adjusted for amortisation on a straight-line basis

adjusted for amortisation on a straight-line basis

із урахуванням амортизації на прямій основі

► перевод adjusted for inflation

перевод adjusted for inflation

adjusted for inflation

з урахуванням інфляції; з поправкою на інфляцію; з індексацією на інфляцію

► перевод adjusted principal value

перевод adjusted principal value

adjusted principal value

скоригована основна сума

► перевод adjusted profit

перевод adjusted profit

adjusted profit

скоригований прибуток

► перевод adjusted selling price method

перевод adjusted selling price method

adjusted selling price method

метод обліку за скоригованою ціною продажу

► перевод adjusted trial balance

перевод adjusted trial balance

adjusted trial balance

трансформований пробний баланс


Англо-украинский юридический словарь
► перевод adjusted gross income

перевод adjusted gross income

adjusted gross income

валовий прибуток за вирахуванням дозволених законом відрахувань


Англо-украинский словарь
► перевод adjusted fire

перевод adjusted fire

adjusted fire

військ. прицільний вогонь 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет