acquit, acquit перевод, acquit перевод с английского языка, acquit перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

acquit

прощати; виправдовувати (за судом); виносити виправдувальний вирок; звільняти (від відповідальності, зобов'язання); погашати (сплачувати) (борг); поводити себе

acquit on the basis of insanity — виправдовувати на підставі неосудності

- acquitment- acquit a defendant- acquit by reason of insanity- acquit for lack of evidence- acquit for want of evidence- acquit the defendant

acquit
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод acquit - Англо-украинский словарь

перевод acquit

acquit

v1) справлятися з, виконувати (обов'язок)his task was a hard one but he did not acquit himself badly - його завдання було важке, але він непогано справився з ним2) виправдовувати (в чомусь - of)3) виплачувати борг4) звільняти (від зобов'язання - of, from)

перевод слов, содержащих
acquit,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод acquittance

перевод acquittance

acquittance

документ, який звільняє від фінансової відповідальності


Англо-украинский юридический словарь
► перевод acquit a defendant

перевод acquit a defendant

acquit a defendant

виправдати обвинуваченого (підсудного)

► перевод acquit by reason of insanity

перевод acquit by reason of insanity

acquit by reason of insanity

виправдовувати через неосудність

► перевод acquit for lack of evidence

перевод acquit for lack of evidence

acquit for lack of evidence

= acquit for want of evidence виправдовувати за відсутністю (недостатністю) доказів

► перевод acquit for want of evidence

перевод acquit for want of evidence

acquit for want of evidence

► перевод acquit the defendant

перевод acquit the defendant

acquit the defendant

виправдати підсудного

► перевод acquitment

перевод acquitment

acquitment

прощення, виправдання

► перевод acquittal

перевод acquittal

acquittal

виправдання, судове рішення про виправдання, визнання судом невинуватості підсудного, виправдувальний вердикт; звільнення (від відповідальності, зобов'язання); звільнення від зобов'язання (в договірному праві); погашення (сплата) (боргу)

- acquittal in fact- acquittal in law- acquittal of crime

► перевод acquittal in fact

перевод acquittal in fact

acquittal in fact

виправдання за рішенням суду

► перевод acquittal in law

перевод acquittal in law

acquittal in law

виправдання за законом

► перевод acquittal of crime

перевод acquittal of crime

acquittal of crime

виправдання по кримінальній справі; звільнення від відповідальності за вчинений злочин


Англо-украинский словарь
► перевод acquittal

перевод acquittal

acquittal

n1) юр. виправдання2) звільнення (від боргу)3) виконання (обов'язку, зобов'язань)
► перевод acquittance

перевод acquittance

acquittance

n1) звільнення від обов'язку; сплата боргу2) розписка про сплату боргу 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет