accretion, accretion перевод, accretion перевод с английского языка, accretion перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

accretion

збільшення, накопичення, прирощення, посилення, акреція; збільшення частки спадкоємця (у випадку смерті, відмови від спадщини тощо співспадкоємців); прирощення власності

- accretion of power- accretion of territory

accretion
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод accretion - Англо-украинский словарь

перевод accretion

accretion

nнарощення; збільшення; розростання; приріст; прирощування (багатства, території); зрощення

перевод слов, содержащих
accretion,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский юридический словарь
► перевод accretion of power

перевод accretion of power

accretion of power

розширення повноважень (правомочностей), посилення влади

► перевод accretion of territory

перевод accretion of territory

accretion of territory

прирощення території
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет