accredit, accredit перевод, accredit перевод с английского языка, accredit перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

accredit

акредитувати; уповноважувати; кредитувати; приймати в якості акредитованої особи; визнавати навчальний заклад правомочним

- accreditation- accredit a witness

accredit
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод accredit - Англо-украинский словарь

перевод accredit

accredit

vуповноважувати; акредитувати, доручати; довіряти

перевод слов, содержащих
accredit,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод accredited bank

перевод accredited bank

accredited bank

акредитований банк; сертифікований банк


Англо-украинский юридический словарь
► перевод accredit a witness

перевод accredit a witness

accredit a witness

оголошувати свідка таким, що заслуговує на довіру

► перевод accreditation

перевод accreditation

accreditation

акредитування, акредитація; гарантування, забезпечення

► перевод accredited

перевод accredited

accredited

акредитований, уповноважений, який має (офіційні) повноваження

accredited educational establishment — = accredited higher school акредитований вищий навчальний заклад

- accredited higher school- accredited law school

► перевод accredited higher school

перевод accredited higher school

accredited higher school

► перевод accredited law school

перевод accredited law school

accredited law school

акредитований вищий юридичний навчальний заклад

► перевод accreditee

перевод accreditee

accreditee

особа, при якій здійснюється акредитування; орган, при якому здійснюється акредитування; особа, на яку виставляється акредитив

- accrediteeing- accrediteeor

► перевод accrediteeing

перевод accrediteeing

accrediteeing

акредитація

► перевод accrediteeor

перевод accrediteeor

accrediteeor

особа, яка акредитує; орган, що акредитує; особа, яка виставляє (виставила) акредитив


Англо-украинский словарь
► перевод accredited

перевод accredited

accredited

adj1) акредитований, офіційно визнаний2) загальноприйнятий 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет