accessor, accessor перевод, accessor перевод с английского языка, accessor перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

accessor

висунутий кандидат

accessor
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
accessor,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод accessority

перевод accessority

accessority

акцесорність

► перевод accessory obligation

перевод accessory obligation

accessory obligation

акцесорне зобов'язання; додаткове зобов'язання; супровідне зобов'язання


Англо-украинский юридический словарь
► перевод accessorial

перевод accessorial

accessorial

додатковий; причетний (до злочину тощо); (при)належний (головній речі); акцесорний (про угоду тощо)

- accessorial agreement- accessorial guilt- accessorial liability

► перевод accessorial agreement

перевод accessorial agreement

accessorial agreement

акцесорна угода

► перевод accessorial guilt

перевод accessorial guilt

accessorial guilt

винуватість (винність, вина) співучасника злочину

► перевод accessorial liability

перевод accessorial liability

accessorial liability

додаткова відповідальність

► перевод accessory

перевод accessory

accessory

1) приналежність (головній речі); співвинуватий, співучасник (злочину); переховувач, недоноситель

2) додатковий, допоміжний, другорядний, побічний; акцесорний; який бере (брав) співучасть

- accessory action- accessory after the fact- accessory at the fact- accessory before the fact- accessory building- accessory contract- accessory document- accessory fact- accessory guilt- accessory in a crime- accessory offence- accessory offense- accessory proof- accessory to crime- accessory use

► перевод accessory action

перевод accessory action

accessory action

акцесорний позов

► перевод accessory after the fact

перевод accessory after the fact

accessory after the fact

співучасник після події злочину (переховувач, недоноситель)

► перевод accessory at the fact

перевод accessory at the fact

accessory at the fact

співучасник під час вчинення злочину (підсобник, підбурювач)

► перевод accessory before the fact

перевод accessory before the fact

accessory before the fact

співучасник перед вчиненням (або подією) злочину (підсобник, підбурювач)

► перевод accessory building

перевод accessory building

accessory building

прибудова, флігель


Англо-украинский словарь
► перевод accessory

перевод accessory

accessory

1. adj1) додатковий; другорядний; допоміжний; сприяючий2) юр. що бере співучасть2. n1) співучасник2) pl приладдя, аксесуари; арматура, обладнання 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет