access, access перевод, access перевод с английского языка, access перевод на украинский язык, Англо-украинский юридический словарь

Англо-украинский юридический словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

access

1) підхід, прохід, сервітут проходу, доступ; допуск (до чогось або кудись), право доступу; право служити у парафії, де тимчасово відсутній призначений до неї священик; можливість статевих зносин між чоловіком і жінкою; презумпція наявності статевих зносин, що виводиться з факту спільного проживання; можливість виступити по телебаченню

2) мати доступ, отримувати доступ

access to confidential information — доступ до секретної (конфіденційної) інформації

access to cultural achievements — доступ до досягнень культури

- access code- access conditions- access control- access permit- access to carry on commerce- access to counsel- access to court- access to courts- access to documents- access to government files- access to material benefits- access to personal data- access to sea- access to the case- access to the pirated work

access
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод access - Англо-украинский словарь

перевод access

access

n1) доступ- access to farmland- access to markets- easy of access2) прохід, підхід- port access3) приступ (гніву, хвороби)

перевод слов, содержащих
access,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод access all areas

перевод access all areas

access all areas

прохід всюди; прохід скрізь (категорія перепустки)

► перевод access course

перевод access course

access course

підготовчий курс; прискорений курс; прискорена підготовка; прискорене навчання; мінімальне навчання осіб, які не мають належної кваліфікації для виконання доручених їм функцій

► перевод access information

перевод access information

access information

інформація про сеанс зв'язку

► перевод accession agreement

перевод accession agreement

accession agreement

угода про приєднання

► перевод accession country

перевод accession country

accession country

країна, що вступає (в ЄС); країна, яка готується до вступу (в ЄС); країна - кандидат до вступу в ЄС; країна - кандидат у члени ЄС

► перевод accession negotiations

перевод accession negotiations

accession negotiations

переговори щодо вступу в ЄС

► перевод accession strategy

перевод accession strategy

accession strategy

стратегія розширення складу ЄС; порядок прийняття нових членів у ЄС; принципи прийняття нових членів у ЄС

► перевод accessority

перевод accessority

accessority

акцесорність

► перевод accessory obligation

перевод accessory obligation

accessory obligation

акцесорне зобов'язання; додаткове зобов'язання; супровідне зобов'язання


Англо-украинский юридический словарь
► перевод access code

перевод access code

access code

код доступу

► перевод access conditions

перевод access conditions

access conditions

умови доступу

► перевод access control

перевод access control

access control

контроль доступу, обмеження в'їзду (або входу)

► перевод access permit

перевод access permit

access permit

допуск, спеціальний дозвіл (для роботи з секретними документами, на перебування в забороненій зоні тощо)

► перевод access to carry on commerce

перевод access to carry on commerce

access to carry on commerce

можливість займатися комерційною діяльністю

► перевод access to counsel

перевод access to counsel

access to counsel

право на консультацію з адвокатом

► перевод access to court

перевод access to court

access to court

право вимагати справедливого розгляду (справи)

► перевод access to courts

перевод access to courts

access to courts

право на судовий захист; доступ до судової установи; можливість звернення до суду

► перевод access to documents

перевод access to documents

access to documents

доступ до документів (документації)

► перевод access to government files

перевод access to government files

access to government files

право доступу до урядових документів


Англо-украинский словарь
► перевод access to farmland

перевод access to farmland

access to farmland

можливість одержання землі (у власність, для оренди)
► перевод access to markets

перевод access to markets

access to markets

доступ до ринків
► перевод accessary

перевод accessary

accessary

1. n1) співучасник2) щось побічне, стороннє; додаток2. adjдодатковий; побічний, другорядний (див. тж accessory)
► перевод accessibility

перевод accessibility

accessibility

n1) доступність, приступність; легкість огляду або ремонту2) військ. зручність підходу
► перевод accessible

перевод accessible

accessible

adjдоступний (to); досяжний; податливий- accessible to bribery
► перевод accessible to bribery

перевод accessible to bribery

accessible to bribery

підкупний
► перевод accession

перевод accession

accession

1. n1) приріст; додаток; поповнення; збільшення2) вступ (на престол, посаду - to)3) доступ4) приступ (хвороби)5) attr.- accession catalogue2. vамер. вносити книги до каталогу
► перевод accession catalogue

перевод accession catalogue

accession catalogue

каталог нових придбань
► перевод accessory

перевод accessory

accessory

1. adj1) додатковий; другорядний; допоміжний; сприяючий2) юр. що бере співучасть2. n1) співучасник2) pl приладдя, аксесуари; арматура, обладнання 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет