AS, AS перевод, AS перевод с английского языка, AS перевод на украинский язык, Англо-украинский бизнес словарь

Англо-украинский бизнес словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

AS

скор. від after sight; = a/s

після подання

AS
перевод с английского языка на украинский язык в других словарях

► перевод AS - Англо-украинский юридический словарь
► перевод AS - Англо-украинский словарь

перевод AS

as

, 1. pron. rel.який, котрий; щоhe was a foreigner as they perceived from his accent - він був чужоземцем, що вони побачили з його вимовиthis is the same book as I lost - це така сама книга, як та, що я загубив2. adv1) якdo as you are told - робіть, як вам сказаноas per order - ком. як замовленоhe is late as usual - він спізнився, як завждиto work as a teacher - працювати вчителем2) як наприкладsome animals, as the fox and the wolf - деякі тварини, як наприклад, лисиця і вовк3) так (у головному реченні)he came as soon as he could - він прибув так скоро, як міг3. conj.1) тоді, коли; в той час як- just asshe came in as he was speaking - вона ввійшла, коли він говорив2) тому що, оскільки, через те що, боI did not wait for him as it was very late - я не став його чекати, бо було дуже пізноthey could not stay, as they were in a hurry - вони не могли залишатися, тому що вони поспішали3) хоч, як би неI was glad of his help, slight as it was - я був радий його допомозі, хоч вона й була незначна4) (з inf.)will you be so kind as to tell me all about it - чи не будете ви такі ласкаві розповісти мені все про це- as ... as ...as far as - наскільки; так далеко, (аж) доI will go as far as the station with you - я проведу вас до станції- as for- as good asas if, as though - неначеas it were - так би мовити; нібито, немовби- as a matter of fact- as much as- as to- as concerns- as concerningas well - також

перевод слов, содержащих
AS,
с английского языка на украинский язык в других словарях (первые 10 слов)


Англо-украинский бизнес словарь
► перевод as 'Principal'

перевод as 'Principal'

as 'Principal'

за рахунок власного капіталу (використання контрагентом в угоді власних коштів, а не коштів інших сторін)

► перевод as is

перевод as is

as is

"з усіма дефектами" (застереження продавця при продажу товару, якість якого він не гарантує); без гарантії якості

► перевод as they fall due

перевод as they fall due

as they fall due

у встановлений термін (погашення, сплати); у погоджені терміни здійснення платежів; з настанням термінів сплат

► перевод asap

перевод asap

asap

скор. від as soon as possible; = a.s.a.p.

у якомога найближчий час; негайно; якомога швидше; у можливо найближчий час

► перевод ASC

перевод ASC

ASC

скор. від agricultural service company

АСК; агросервісна компанія

► перевод ascending

перевод ascending

ascending

у порядку збільшення

► перевод ascertain and announce the sense of the meeting

перевод ascertain and announce the sense of the meeting

ascertain and announce the sense of the meeting

v.

оголошувати рішення без голосування (на засіданні)

► перевод ascertained goods

перевод ascertained goods

ascertained goods

індивідуалізований товар

► перевод AsDB

перевод AsDB

AsDB

скор. від Asian Development Bank

Азійський банк розвитку

► перевод AsDF

перевод AsDF

AsDF

скор. від Asian Development Fund

Азійський фонд розвитку


Англо-украинский юридический словарь
► перевод as a result of the search

перевод as a result of the search

as a result of the search

внаслідок обшуку

► перевод as a rough guide

перевод as a rough guide

as a rough guide

орієнтовно

► перевод as a sign of protest

перевод as a sign of protest

as a sign of protest

на знак протесту

► перевод as a token of gratitude

перевод as a token of gratitude

as a token of gratitude

на знак вдячності

► перевод as amended

перевод as amended

as amended

із (внесеними) поправками (змінами)

► перевод as between

перевод as between

as between

в стосунках між (кимсь)

► перевод as by law enacted

перевод as by law enacted

as by law enacted

як передбачено законом

► перевод as established by law

перевод as established by law

as established by law

у встановленому законом порядку; як встановлено законом

► перевод as from ...

перевод as from ...

as from ...

починаючи з (певної дати)

► перевод as in force on

перевод as in force on

as in force on

(a certain date) чинний на (певну дату); в редакції (від певної дати)


Англо-украинский словарь
► перевод as ... as ...

перевод as ... as ...

as ... as ...

так само якhe is as tall as you are - він такий же на зріст, як і ви
► перевод as a matter of fact

перевод as a matter of fact

as a matter of fact

само собою зрозуміло
► перевод as concerning

перевод as concerning

as concerning

відносно, щодо, що стосується
► перевод as concerns

перевод as concerns

as concerns

відносно, щодо, що стосується
► перевод as far as

перевод as far as

as far as

доI shall go with you as far as the university - я пройду з вами до університетунаскількиas far as I am concerned - наскільки це мене стосується
► перевод as for

перевод as for

as for

щодо, відносноas for me - щодо мене
► перевод as good as

перевод as good as

as good as

все рівно що; фактично, майжеit is as good as decided - це майже вирішено
► перевод as if

перевод as if

as if

неначе, ніби, немовби
► перевод as large as life

перевод as large as life

as large as life

а) в натуральну величину; як живийб) жарт. here he is as large as life - ось він власною персоною
► перевод as much again

перевод as much again

as much again

ще стільки ж 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет