an dèidh, an dèidh перевод, an dèidh перевод с шотландского языка, an dèidh перевод на русский язык, Шотландско-русский словарь

Шотландско-русский словарь


0-9 A B C D E F G H I L M N O P R S T U


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

an dèidh

prep. (+gen.)1) за (в пространстве), вслед заtha am poileas nan dèidh его разыскивает полицияdh'fhaodadh tu an doras a dhùnadh às mo dhèidh хорошо бы ты закрыл за мной дверь2) послеbhruidhinn e nam / nad dhèidh он говорил после меня / тебяan dèidh na stoirme после этой буриtha thu ceàrr! 's an dèidh sin? ты неправ! - ну что с того?an dèidh sin 's na dhèidh несмотря на всё, и всё же, после всего (того, что было сказано и сделано)an dèidh sin is na dhèidh thionndaidh e a-mach gu math aig deireadh gnothaich несмотря на всё, в конце концов вышло хорошо- an dèidh do- an dèidh sin
an dèidh
перевод с шотландского языка на русский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
an dèidh,
с шотландского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов)


Шотландско-русский словарь
► перевод an dèidh do

перевод an dèidh do

an dèidh do

conj.после того, как; поan dèidh dhomh an sgoil fhàgail chaidh mi nam shaighdear по окончании школы я пошёл в солдаты
► перевод an dèidh sin

перевод an dèidh sin

an dèidh sin

adv. (тж. na dhèidh sin)тем не менее, однако; несмотря на этоna dhèidh sin, feumaidh cuid slighean eadar-dhealaichte некоторым, тем не менее, потребуются особые подходы 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет