ăst, ăst перевод, ăst перевод с румынского языка, ăst перевод на русский язык, Румынско-русский словарь

Румынско-русский словарь


0-9 A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ăst

ăsta, ă`şti, aste adj. dem. v. acest;de astă dată на этот раз;astă noapte сегодня ночью;astă-iarnă в прбшлую _зйму.

ăst
перевод с румынского языка на русский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
ăst,
с румынского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов)


Румынско-русский словарь
► перевод ăsta

перевод ăsta

ăsta

ăsta, ăştia, astea pron. dem. v. ace`sta2;asta e! вот в чём дело!;ce-i asta? что это такое?, что это значит? pentru asta поэтому, потому;asta-i ştiut это уже известно;asta-i bună! вот тебе и раз!;una ca asta нечто в этом роде, нечто подобное.

► перевод ăstălalt

перевод ăstălalt

ăstălalt

ăstălaltă, ăstialalţi, ăstelalte pron. dem. v. celălalt.

► перевод astăzi

перевод astăzi

astăzi

adv. 1. сегодня;astăzi aici, mîine colea нынче здесь, завтра там. 2.

теперь, ныне, в настоящее время;în ziua de astăzi — в настоящее время;// de astăzi înainte — отныне;de astăzi în două săptămîni — через две недели;pină in ziua l în ziulica de astăzi — до сегодняшнего дня;de ieri pînă astăzi — за один день;astăzi-mîine — вскоре, на-днях;

не сегодня - завтра;

astăzi — о săptămînă неделю тому назад;de astăzi — сегодняшний, нынешний;

современный.

► перевод astenic

перевод astenic

astenic

- că, -ci, -ce 1. adj. астенический. 2. s.m. şi / астеник—астенйчка.

► перевод astenie

перевод astenie

astenie

5./. ( med.) астения /.;

astenie nervoasă — истощение нервной системы.

► перевод aştepta

перевод aştepta

aştepta

aştept I. vt. 1. ждать, ожидать ipf.;' nu ştie ce-l aşteaptă не знает, что его ожидает;

а aştepta degeaba — ждать напрасно;а aştepta trenul — ждать поезда;

timpul nu aşteaptă время не ждёт. 2. ( a păsui) ждать—подождать;отсрбчивать—отсрочить;откладыватьотложить;te voi aştepta pînă marţi подожду тебя до втбрника. 3.

( a nădăjdui) — надеяться ipf,, ждать ipf.;aşteptaăm vremea ce vine — надеемся на будущее. II. vr. быть готовым к чему-л., ожидать ipf. чего-л.;рассчитывать ipf. — пи т-ат aşteptatla una ca asta я не ожидал ничего подббного, я не рассчитывал на что-л, подобное;

// Ia sfîntul aşteaptă после дождика в четверг;

а aştepta mult şi bine — ждать понапрасну.

► перевод aşteptare

перевод aşteptare

aşteptare

- tari s.f. 1. ожидание п.;

sală de aşteptare — зал ожидания;aşteptare înfrigurată — лихорадочное ожидание;aşteptare chinuitoare — томительное ожидание;după multe aşteptareări — после долгих ожиданий;

în aşteptarea unui răspuns в ожидании ответа. 2.

ожидание п., надежда /.;

а înşela Dările обмануть ожидания;

împotriva aşteptareărilor — сверх всякого ожидания.

► перевод aşteptat

перевод aşteptat

aşteptat

+1

- dtă, -aţi, -ăte adj. ожидаемый;

mult aşteptat — долгожданный;rezultat aşteptat — ожидаемый результат.

2

s.n. ожидание n.

► перевод asterie

перевод asterie

asterie

s.f. (zool.) астерия /, морская звезда.

► перевод asterisc

перевод asterisc

asterisc

- curi s.n. (tipogr.) звёздочка /.
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет