аристократия, аристократия перевод, аристократия перевод с русского языка, аристократия перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

аристократия

1. собир. аристократия (құлдық, феодалдық қоғамдарда ру басылардың, қанаушы таптың жоғарғы ақсүйектер тобы);2. перен. аристократия (әлеуметтік бір топтың я бір таптың қанаушы тобы, бөлігі);3. ист. аристократия (ескі Грецияда мемлекет билігін басқарудың бір түрі)
аристократия
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
аристократия,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет