аристократ, аристократ перевод, аристократ перевод с русского языка, аристократ перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

аристократ

аристократ, ақсүйек
аристократ
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
аристократ,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод аристократизм

перевод аристократизм

аристократизм

аристократтық, ақсүйектік
► перевод аристократический

перевод аристократический

аристократический

-ая, -ое аристократ, аристократтық;- аристократическое общество аристокарттық қоғам;- аристократический образ правления ист. аристократтық жолмен басқару
► перевод аристократия

перевод аристократия

аристократия

1. собир. аристократия (құлдық, феодалдық қоғамдарда ру басылардың, қанаушы таптың жоғарғы ақсүйектер тобы);2. перен. аристократия (әлеуметтік бір топтың я бір таптың қанаушы тобы, бөлігі);3. ист. аристократия (ескі Грецияда мемлекет билігін басқарудың бір түрі)
► перевод аристократка

перевод аристократка

аристократка
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет