апологет, апологет перевод, апологет перевод с русского языка, апологет перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

апологет

апологет (белгілі бір бағыты идеяны жан-тәнімен беріле мадақтайтын адам)
апологет
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
апологет,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод апологетика

перевод апологетика

апологетика

апологетика, мадақ, мақтау (бір адамды, ілімді, қоғамдық құрылысты мадақтау) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет