альт, альт перевод, альт перевод с русского языка, альт перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

альт

м альт (1. әйелдің я баланың жіңішке қоңыр даусы;2. скрипкадан әнтек үлкенірек, ысқымен тартылатын музыка аспабы)
альт
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
альт,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод альтеративный

перевод альтеративный

альтеративный

-ая, -ое альтеративтік
► перевод альтерация

перевод альтерация

альтерация

1. муз. альтерация (музыка дыбысын жарым я бір тонға жоғарылату немесе төмендету);2. мед. альтерация (қан тамырлары жолдарының бұзылуы)
► перевод альтернатива

перевод альтернатива

альтернатива

альтернатива, балама (мүмкін болған екі ұйғарымның бірін ғана талғап алуға мәжбүрлік)
► перевод альтернативная

перевод альтернативная

альтернативная

основа балама негіз
► перевод альтернативный

перевод альтернативный

альтернативный

-ая, -ое альтернатив, альтернативтік, балама;- альтернативное решение альтернативтік шешім (екінің бірін ұйғару)
► перевод альтернатор

перевод альтернатор

альтернатор

м тех. альтернатор (ауыспалы токпен жұмыс істейтін динамомашиналардың жалпы атауы)
► перевод альтернация

перевод альтернация

альтернация

альтернация (түбір сөздерде және қосымшаларда фонемалардың алмасуы, ауысуы)
► перевод альтернирующий

перевод альтернирующий

альтернирующий

прич. в знач. прил. альтернирлеуші (алмасушылық)
► перевод альтиметр

перевод альтиметр

альтиметр

ав. альтиметр (самолетте биіктікті көрсететін аспап, биіктік өлшеу аспабы)
► перевод альтист

перевод альтист

альтист

альтшы (альт музыка аспабында ойнаушы) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет