абсолютный, абсолютный перевод, абсолютный перевод с русского языка, абсолютный перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

абсолютный

-ая, -оеабсолют, абсолюттік;- абсолютная истина абсолюттік ақиқат;- абсолютные показатели абсолюттік көрсеткіштер;- абсолютный покой мүлде тыныштық;- абсолютная тишина тып-тыныш, жым-жырт;- абсолютный повиновения сөзсіз бойсыну, бағыну;- абсолютное большинство басым көпшілік (дауысқа қойғанда жарымнан көбі); абсолютная величина мат. абсолюттік шама (математикада - (минус), + (плюс) таңбасынсыз алынған сан);- абсолютный ноль физ. мүлдем ноль;- абсолютный температура физ. абсолюттік температура (абсолюттік нольден өлшенетін ең төменгі температура - 276, 16 С); абсолютный слух абсолюттік есту (дауыстың көтеріңкілігін естілуіне қарай ажырата білу қабілеті); абсолютная прибавочная стоимость абсолюттік қосымша құн;- абсолютная земельная рента абсолюттік жер рентасы (капиталистік елдерде жер иелерінің жердің шығымына қарамай барлық учаскеден бірдей алатын рентасы)
абсолютный
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
абсолютный,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет