акр, акр перевод, акр перевод с русского языка, акр перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

акр

акр (Англия мен Америкада 4047 шаршы метрге тең жер өлшеуі)
акр
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
акр,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод акриды

перевод акриды

акриды

питаться акридами (и диким медом) болар-болмас нәр тату
► перевод акробат

перевод акробат

акробат

акробат
► перевод акробатика

перевод акробатика

акробатика

ж акробатика
► перевод акробатический

перевод акробатический

акробатический

-ая, -ое акробаттық, акробатикалық;- акробатические упражнения акробатикалық жаттығулар
► перевод акророль

перевод акророль

акророль

акрополь (көне грек қалаларының әдетте тау, төбе үстіне шығара салған қорған ішіндегі бөлімі)
► перевод акростих

перевод акростих

акростих

лит. акростих (алғашқы әрпі қандайда бір сөз не тіркес, фраза орнына жұмсалатын өлең) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет