аккредитив, аккредитив перевод, аккредитив перевод с русского языка, аккредитив перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

аккредитив

фин. аккредитив (ақша сақтаушыларға сақтық кассасынан берілетін ақша документі)
аккредитив
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
аккредитив,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод аккредитивный

перевод аккредитивный

аккредитивный

-ая, -ое аккредитив, аккредитивті;- аккредитивные формы расчета есептеудің, есептің аккредитивті формасы;- аккредитивная грамота аккредитивті грамота;- (дипломаттық уәкілдікті растайтын документ, сенім грамотасы) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет