аккорд, аккорд перевод, аккорд перевод с русского языка, аккорд перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

аккорд

аккорд (музыкалық бірнеше тонның бір кезде үндесіп шығуы); взять несколько аккордов бірнеше аккордты алу;-заключительный аккорд ақырғы аккорд (бір істің, жұмыстың соңғы нәтижесі)
аккорд
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
аккорд,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод аккордеон

перевод аккордеон

аккордеон

акордеон
► перевод аккордеонист

перевод аккордеонист

аккордеонист

аккердеоншы
► перевод аккордный

перевод аккордный

аккордный

-ая, -ое аккордтық (келісімді шарт бойынша істелетін көтерме жұмыс); аккордная оплата труда кесімді төлем 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет