абсолют, абсолют перевод, абсолют перевод с русского языка, абсолют перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

абсолют

филос. абсолют (әлемнің мәңгі өзгермейтін алғашқы негізі)
абсолют
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
абсолют,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод абсолютизировать

перевод абсолютизировать

абсолютизировать

сов. и несов. (что-л.) абсолюттеу, абсолютке айналдыру
► перевод абсолютизм

перевод абсолютизм

абсолютизм

полит. абсолютизм, шексіз билік (жоғары өкімет билігінің бір адамның шексіз әмірінде болуы)
► перевод абсолютно

перевод абсолютно

абсолютно

нареч. мүлде, тіпті, өте;- он абсолютно прав онікі өте дұрыс
► перевод абсолютность

перевод абсолютность

абсолютность

абсолюттік, мүлдем (ешбір шартқа тәуелсіз, бағынышсыз)
► перевод абсолютный

перевод абсолютный

абсолютный

-ая, -оеабсолют, абсолюттік;- абсолютная истина абсолюттік ақиқат;- абсолютные показатели абсолюттік көрсеткіштер;- абсолютный покой мүлде тыныштық;- абсолютная тишина тып-тыныш, жым-жырт;- абсолютный повиновения сөзсіз бойсыну, бағыну;- абсолютное большинство басым көпшілік (дауысқа қойғанда жарымнан көбі); абсолютная величина мат. абсолюттік шама (математикада - (минус), + (плюс) таңбасынсыз алынған сан);- абсолютный ноль физ. мүлдем ноль;- абсолютный температура физ. абсолюттік температура (абсолюттік нольден өлшенетін ең төменгі температура - 276, 16 С); абсолютный слух абсолюттік есту (дауыстың көтеріңкілігін естілуіне қарай ажырата білу қабілеті); абсолютная прибавочная стоимость абсолюттік қосымша құн;- абсолютная земельная рента абсолюттік жер рентасы (капиталистік елдерде жер иелерінің жердің шығымына қарамай барлық учаскеден бірдей алатын рентасы) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет