аберрация, аберрация перевод, аберрация перевод с русского языка, аберрация перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

аберрация

1. физ. аберрация (жарық сәулесінің линза арқылы өткеннен кейін бір нүктеде түйісуден ауытқуы);2. автр. аберрация (көк күмбезіндегі жұлдыздардың дәл орындарынан ауытқыған сияқты болып көрінуі);3. биол. аберрация (организмнің дағдылы қалыптан ауытқуы);4. перен. ауықу, алжасу (тұрақты қалыптан ауытқу)
аберрация
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
аберрация,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет