артикул, артикул перевод, артикул перевод с русского языка, артикул перевод на казахский язык, Русско-казахский словарь

Русско-казахский словарь
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

артикул

артикул (товар, бұйымдардың түрі)
артикул
перевод с русского языка на казахский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
артикул,
с русского языка на казахский язык в других словарях (первые 10 слов)


Русско-казахский словарь
► перевод артикулировать

перевод артикулировать

артикулировать

несов. лингв. артикуляциялау (дыбыс шығарудағы дыбыс мүшелерінің қызметі, дыбыс шығару)
► перевод артикуляционный

перевод артикуляционный

артикуляционный

-ая, -ое артикуляциялы;- артикуляционная база лингв. артикуляция (дыбыс шығаруда сөйлеу мүшелерінің әрекеті) 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет