állandó, állandó перевод, állandó перевод с венгерского языка, állandó перевод на русский язык, Венгерско-русский словарь 2

Венгерско-русский словарь 2


0-9 A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

állandó

• беспрерывный постоянный

• непрерывный

• постоянный

állandó
перевод с венгерского языка на русский язык в других словарях

► перевод állandó - Венгерско-русский словарь 1

перевод állandó

állandó

I

mn. 1. постоянный, перманентный;

\~ bizottság — постоянный комитет; постоянно действующая комиссия;\~ cím — постоянный адрес;\~ hadsereg — постоянная армия;nyelv. \~ hangsúly — постоянное/неподвижное ударение;\~ híd — постоянный мост;\~ lakhely — постоянное местожительство;\~ munka — постоянная работа;\~ szolgálni — постоянная служба;polgazd. \~ tőke — постоянный капитал;aipl \~ ügyvivő — постоянньй поверенный в делах;\~ vendég — постоянный/ всегдашний гость;nem \~ — непостоянный;

2. (folyton ismétlődő) ежеминутный, поминутный, ежедневный, повседневный, беспробудный;

\~ részegcskedés — беспробудное пьянство;\~ telefonhívások — ежеминутные звонка по телефону;\~ veszckedés(ek) — вечные ссоры;

3. (szakadatlan) беспрерывный, непрерывный, безотрывный, бсперебойный, бессменный, бессрочный, непрекращающийся, безвыходный;

\~ esőzés — беспрерывный дождь;a jólét \~ növekedése — беспрерывный рост благосостояния;\~ tanulás — безотрывное обучение;\~ otthonülcs — безвыходное сидение дома;vminek \~ jellege — бессменность чего-л.;

4. (változatlan; szilárd, tartós) неизменный, неуклонный, стабильным, устойчивый; (kitartó, fáradhatatlan) безотлучный, неослабный, неотступный, неустанный; (mozdulatlan) неподвижный; (állandó jellegű, helyhez kötött) стационарный;

\~ időjárás — устойчивая погода;\~ jellegű intézmény — стационар;\~ könyvtár — библиотека-стационар;

5. (státusba sorolt) штатный;

\~ alkalmazásra felvesz — включить v. зачислить в штат; о \~ alkalmazott a vállalatnál он штатный работник предприйтия;

6. mat., fiz. константный, постоянный, vegy. стойкий;

mat. \~ mennyiség — постоянная величина;

II

fn. {\~t, \~ja, \~k} mat., fiz. — постоянная, константа;integrációs \~ — постоянная интегрирования

перевод слов, содержащих
állandó,
с венгерского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов)


Венгерско-русский словарь 1
► перевод állandóan

перевод állandóan

állandóan

1. постоянно; днём и ночью; rég. денно и нощно;

a gyermek \~ sír — ребёнок постоянно плачет;

2. (újra meg újra) всякий час; поминутно;

vkit \~ tájékoztat a helyzetről v. — а dolgok állásáról держать кого-л. в курсе дел;

3. (folyton(osan), szakadatlanul) всегда, беспрерывно, беспрестанно, непрерывно, непрестанно, бессменно, всё; всё время; вечно, biz. век;

\~ dolgozik — он всегда/постоянно работает;\~ kölcsönökből élt — он всё время жил займами;\~ ugyanazt ismételgeti — беспрестанно повторить одно и то же;\~ Leningrádban lakik — он живёт постоянно/безвыездно в Ленинграде;\~ otthon ül — безвыходно сидеть дома;

4. (változatlanul, kitartóan) безотлучно, неизменно, неослабно, неуклонно, неустанно, устойчиво;

az árak \~ csökkentek — цены постоянно/неуклонно сокращались;\~ a beteg mellett van — она находится безотлучно при больном

► перевод állandóság

перевод állandóság

állandóság

{\~ot, \~a} 1. постоянство, перманентность;2. (folytonosság, szakadatlanság) беспрерывность, непрерывность, бессменность, непрестанность;3. (változatlanság, szilárdság) неизменность, неуклонность, стабильность, устойчивость, неослабность, неустанность, неподвижность;4. (állandó jelleg; helyhez kötöttség) стационарность

► перевод állandósít

перевод állandósít

állandósít

{\~ott, \~son, \~ana} 1. закреплять/закрепить, увековечивать/увековечить;

\~ja a gyarmati rabszolgaságot — увековечивать колониальное рабство;

2. (bevezet, meghonosít) укоренять/укоренить;3. (megszilárdít, pl. helyzetet, állapotokat) консолидировать, стабилизировать;4. fényk. ld. rögzít

► перевод állandósítás

перевод állandósítás

állandósítás

{\~t, \~a, \~ok} 1. закрепление;2. (meghonosítás) укоренение;3. (megszilárdítás) стабилизация;4. fényk. ld. rögzítés

► перевод állandósul

перевод állandósul

állandósul

{\~t, \~jon, \~na} 1. утверждаться/утвердиться, устанавливаться/установиться;

az időjárás \~t — погода установилась;

2. (meghonosul, meggyökeresedik) укореняться/ укорениться;3. (megszilárdul) консолидироваться, стабилизироваться

► перевод állandósulás

перевод állandósulás

állandósulás

{\~t, \~a, \~ok} 1. (állandó jelleg) постоянство;2. (megszilárdulás) утверждение, консолидация, стабилизация

► перевод állandósult

перевод állandósult

állandósult

1. установившийся, утвердившийся;2. (megszilárdult) консолидированный, стабилизованный


Венгерско-русский словарь 2
► перевод állandóan

перевод állandóan

állandóan

• все время

• постоянно статичное состояние

► перевод állandósítani

перевод állandósítani

állandósítani

стабилизировать

► перевод állandósítás

перевод állandósítás

állandósítás

стабилизация
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет