állampolgar, állampolgar перевод, állampolgar перевод с венгерского языка, állampolgar перевод на русский язык, Венгерско-русский словарь 2

Венгерско-русский словарь 2


0-9 A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

állampolgar

• гражданин подданный

• подданный

állampolgar
перевод с венгерского языка на русский язык в других словарях

► перевод állampolgar - Венгерско-русский словарь 1

перевод állampolgar

állampolgár

гражданин, (nő) гражданка; (monarchiával kapcsolatban) подданный, (nő) подданная;

idegen \~ (aki más országban él) — разидент;szovjet \~ — гражданин Советского Союза;\~rá fogad/tesz — натурализовать;\~rá lesz/válik — натурализоваться; принимать/принять какое-л. гражданство;magyar \~rá lesz — принять венгерское гражданство

перевод слов, содержащих
állampolgar,
с венгерского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов)


Венгерско-русский словарь 1
► перевод állampolgári

перевод állampolgári

állampolgári

гражданский;

\~ jegyzékbe való felvétel — натурализация;\~ jogok — права гражданства;az \~ jogoktól való megfosztás — гражданская смерть;megfoszt vkit \~ jogaitól — лишать кого-л. гражданских прав;\~ kötelesség — долг гражданина; гражданский долг; гражданская обязанность

► перевод állampolgárság

перевод állampolgárság

állampolgárság

гражданство; (monarchiáról) подданство;

kettős \~ — двойное гражданство; двугражданство; двойное подданство; двуподданство;\~ megadása — натурализация;\~ nélküli egyén — апатрид;\~ot felvesz — принимать/принять гражданство;\~ot változtat — переменить гражданство


Венгерско-русский словарь 2
► перевод állampolgari

перевод állampolgari

állampolgari

гражданский

► перевод állampolgarság

перевод állampolgarság

állampolgarság

• гражданство

• подданство
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет