át, át перевод, át перевод с венгерского языка, át перевод на русский язык, Венгерско-русский словарь 2

Венгерско-русский словарь 2


0-9 A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

át

• vmin \~сквозь

• про-

• через

át
перевод с венгерского языка на русский язык в других словарях

► перевод át - Венгерско-русский словарь 1

перевод át

át

1. (téren, távolságon, tömegen keresztül) через что-л.;

híd a Dunán \~ — мост через Дунай;az erdőn \~ — через лес; (mozgást jelentő igék mellett) лесом;az erdőn \~ megy — идти лесом;a falon \~ — через стену;a mezőn \~ — через поле; (mozgást jelentő igék mellett) полем;Moszkván \~ utazik délre — он едет на юг через Москву;szól. árkon-bokron \~ — напрямик;

2. во/на что-л.;

az ablakon \~ — в окно; (borkimérés) az utcán \~ на вынос;

3. (résen, lyukon, közön keresztül) сквозь что-л.;

á ködön \~ — сквозь туман;a résen \~ néz — смотреть сквозь щель;a tömegen \~ — сквозь толпу;tűzön-vízen \~ — сквозь огонь и воду;az ujjain \~ — сквозь пальцы;szól. \~ meg \~ (teljesen) — насквозь;

4. (vminek a segítségével) по чему-л.;

rádión \~ közölték — сообщили по радио;

5. (bizonyos időn keresztül) весь, всю, всё; целый; по чему-л.; в продолжение чего-л.; в течение чего-л.; … подряд; tsz. eszk e.;

egész életén \~ itt dolgozott — всю свою жизнь он проработал здесь;hét éven \~ — в течение семи лет;heteken \~ nem láttam őt — я не видал его по целым неделям;három hónapon \~ — в продолжение трёх месяцев;egész napon \~ — весь/целый день;egész nyáron \~ — всё/целое лето;órákon \~ — по целым часам; целыми часами;néhány órán \~ — несколько часов подряд

перевод слов, содержащих
át,
с венгерского языка на русский язык в других словарях (первые 10 слов)


Венгерско-русский словарь 1
► перевод átabotában

перевод átabotában

átabotában

nép. (hebehurgyán, összecsapva) вкривь и вкось; поверхностно

► перевод átad

перевод átad

átad

I

1. (átv. is) передавать/передать; (odaad, megad) отдавать/отдать; (lead) сдавать/ сдать; (ajándékot) подносить/поднести; (ünnepélyesen) преподносить/преподнести;

köszönetet \~ — передавать/передать благодарность;megőrzésre \~ — отдавать/отдать на сохранение; сдавать/сдать на хранение;bíróságnak adja át az ügyet — передавать/передать дело в суд;mikor adod át az ügyeletet? — когда сменишься с дежурства? \~ja ügykörét/ügyeit сдавать/ сдать дела;

2. (átnyújt, kézbesít) вручать/ вручить;

\~ vkinek egy kitüntetést — вручать кому-л. орден;dipl. \~ja megbízólevelét — вручать верительные грамоты;

3. (közöl, megoszt) передавать/передать;

\~ja vkinek az üdvözletét — передавать/передать привет/поклон от кого-л.;adja át üdvözletemet a kedves mamának — кланяйтесь отмени вашей матушке;\~ja vkinek tapasztalatát — делиться с кем-л. опытом;\~ (pl. vmely tulajdonságot) vkinek, vminek — сооЗщать/сообщить что-л. кому-л., чему-л.;

4. (átenged) уступать/уступить;

\~ja a helyét vkinek — уступать/уступить место кому-л.;\~ja a kormányzást vkinek — уступить управление кому-л.;\~ja a szót vkinek — предоставлять/предоставить кому-л. слово;

5.

\~ vkit a bíróságnak — предавать/предать кого-л. суду;\~ vkit a rendőrségnek — доставлять/ доставить кого-л. в милицию;

6. sp. (passzol) передавать/передать (мяч); пасовать;7. átv. предавать/предать;

\~ a feledésnek — предать забвению;\~ a földnek (eltemet) — предавать/ предать земле;

II

\~ja magát vminek (pl. vmely érzésnek) — предаваться/предаться;egészen \~ja magát vminek — кружиться в вихре чего-л.;\~ta magát álmainak — он предавался своим мечтам

► перевод átadás

перевод átadás

átadás

1. передача, отдача, сдача, поднесение; (ajándéké) подношение; (ünnepélyes) преподношение;

ismeretek \~a — привитие знаний;az ügyek \~a — сдача дел;vándorzászló \~a — передача переходящего знамени;vár \~a — сдача крепости;

2. (átnyújtás) вручение;

dipl. megbízólevél \~a — церемония вручения верительных грамот;

3. sp. передача, пас

► перевод átadási

перевод átadási

átadási

передаточный;

\~ jegyzőkönyv — акт о передаче

► перевод átadó

перевод átadó

átadó

I

mn. передающий, müsz. передаточный;

II

fn. {\~t, \~ja, \~k} — податель h., предьявитель h., сдатчик, вручитель h., (nő) подательница, предъявительница, сдатчица;az \~ aláírása — подпись сдатчика;e levél \~ja — податель/вручитель этого письма;kérem a könyvet a levél \~jának kiadni — прошу выдать книгу подателю этого письма

► перевод átadóhely

перевод átadóhely

átadóhely

сдаточный пункт

► перевод átadóvevény

перевод átadóvevény

átadóvevény

расписка в получении

► перевод átakaszt

перевод átakaszt

átakaszt

(másképp, máshová) перевешивать/перевесить

► перевод átakasztás

перевод átakasztás

átakasztás

перевес, перевеска

► перевод átalakít

перевод átalakít

átalakít

1. переделывать/переделать, преображать/преобразить, преобразовывать/преобразовать; (gyökeresen) пересоздавать/пересоздать;

\~ja a kormányt — преобразовать правительство;

2. (átépít, átrendez) переустраивать/переустроить;

\~ja a lakást — переустроить квартиру;

3. (átdolgoz) перерабатывать/переработать;

\~ja tervéi — переработать (свой) проект;ruhát \~ — переделывать/переделать v. перешивать/перешить платье;

4. vmivé (átváltoztat, átformál) обращать/обратить во что-л.; превращать/превратить во что-л.;5. (vmire alkalmassá tesz) приспособлять/ приспособить под что-л.;

az épületet iskolává alakítja át — приспособлять здание под школу;

6.

mat. egyenletet \~ — преобразовывать/преобразовать уравнение;kisebb egységekké \~ — раздроблять/раздробить;a méreteket centiméterekké alakítja át — раздроблять метры в сантиметры;

7.

müsz. áramot \~ — трансформировать v. преобразовывать/преобразовать (электрический) ток


Венгерско-русский словарь 2
► перевод át-

перевод át-

át-

• пере- через что-то

• 1. движение через, сквозь что;2. движение от одного к другому;3. действие заново;4. все подряд, ничего не пропуская

► перевод átadás

перевод átadás

átadás

• вручение

• передача

► перевод átadni

перевод átadni

átadni

• вручать

• вручить

• передавать

• передать

► перевод átalakítani

перевод átalakítani

átalakítani

• vmivéперейти в какое-то состояние

• vmivéпереходить в какое-то состояние

• vmivéпревратиться

• vmivéпревращаться

• переделать

• переделывать

• перестраивать

• перестроить

• превратить

• превращать

► перевод átalakítás

перевод átalakítás

átalakítás

• переработка

• преобразование

► перевод átalakulás

перевод átalakulás

átalakulás

vmivéпреобразование от" преобразоваться"

► перевод átalakulni

перевод átalakulni

átalakulni

vmivéпреобразоваться во что-то

► перевод átalány

перевод átalány

átalány

• \~összegпаушальная сумма общая сумма

• паушальный тариф общая сумма

► перевод átallani

перевод átallani

átallani

vmitстыдиться стесняться чего-то

► перевод átállani

перевод átállani

átállani

перейти переметнуться на другую сторону
 2017 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет